RÓLAM

Szeretettel köszöntöm,
dr. Gaskóné Nagy Erika vagyok, 
digitális gyermekvédelmi szakértő, pedagógus és tréner.

Célkitűzésem, hogy felkészítsem a szülőket, pedagógusokat, gyermekekkel foglalkozó szakembereket arra, hogy képesek legyenek megvédeni a gyermekeket az internet káros hatásaitól és fel tudják készíteni őket a tudatos, értékteremtő internet és okoseszköz használatra.

A mindennapok során szívesen foglalkozom a körülöttem lévők „lelki jóllétével”, pozitív életszemléletemmel igyekszem minél többeknek megmutatni, hogyan élhetünk harmóniában önmagunkkal, családunkkal és környezetünkkel.
 • Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiájának megvalósítását koordináló szakmai csapat vezetője vagyok 2017. óta.
 • A kölcsönös tudásmegosztás és tanítás, valamint a társadalom különböző szereplőinek összefogásáért tett erőfeszítéseimért, és kiemelkedően eredményes szakmai tevékenységemért 2020-ban Miniszteri Elismerő Oklevelet kaptam.
 • A Nemzeti Média‐ és Hírközlési Hatóság (NMHH) Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal 21 fős testületének tagjaként (2021-2024) szívügyem volt a gyermekek védelme az online térben, a szüleik felkészítése, és családok edukálása.
 • A Women in Technology Hungary (WiTH) Egyesület tagja és munkacsoportjának vezetője vagyok, amely 2021-ben jött létre. A WiTH a technológiai és a digitális világban már kiemelkedő eredményeket elért női vezetőket kért fel, hogy legyenek az egyesület tagjai, akik példamutatásukkal, szakmai hozzáadott értékükkel és sikerükkel támogatni tudják az alakuló Egyesületet. Célunk részben, hogy összefogjuk a technológiában tevékenykedő nőket, valamint transzparenssé tegyük a szektorban tevékenykedő női szakemberek szerepvállalását. Küldetésünk továbbá, hogy fiatal nők mentorálásával, a női perspektívák megnyitásával vonzóvá tegyük ezt a folyamatosan fejlődő, kihívásokkal teli szektort a lányok, a következő női generációk, a jövő reménységei számára is.
 • Pedagógus pályámat gyermekek óvodai nevelésével kezdtem, később általános iskolás gyermekekkel kapcsolatos nevelői, valamint szaktanári feladatokat láttam el, továbbá ifjúságvédelmi programokat, bűn- és balesetmegelőzési projekteket támogattam.
 • A Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. munkatársaként közel 200 általános és középiskola számára közneveléssel, oktatási programokkal és országos pályázati lehetőségekkel, illetve digitális tananyagokkal kapcsolatos tájékoztatásokat tartottam. 
 • A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium prefektájaként, a lánykollégium vezetőjeként különösen fontos volt számomra az egyén képességeinek és tehetségének kibontakoztatása. Célom volt a teljes ember nevelése, aki nyitott a fejlődésre, a konstruktív életvezetésre, lelkiismeretes, és szociálisan érzékeny.
Már nagyon fiatalon eldöntöttem, hogy gyermekekkel, az ő nevelésükkel, családok edukációjával szeretnék foglalkozni, a gimnáziumi évek alatt nevelési alapismereteket tanultam.
Fontos számomra, hogy folyamatosan képezzem magam.
 
 •  A Pázmány Péter Katolikus Hittudományi Egyetemen folytattam egyetemi tanulmányaimat ahol jeles eredménnyel végeztem, diplomamunkámban a család fontosságáról írtam. 
 • Az Informatika- Számítástechnika Tanárok Egyesülete által szervezett Nem szakrendszerű oktatás-kompetenciafejlesztő módszerekkel tanfolyamot 2009-ben végeztem el.
 • Párkapcsolati Coaching és Mediációs Intézet Párkapcsolati coach, házassági tanácsadó, "face to face" tréner szakmai képzésén 2015-ben szereztem végzettséget.
 • A Miskolci Egyetem Regionális Felnőttképzési Központ szervezésében zajló "Bűnmegelőzés a XXI. században- a modern technika és az ember" című szabadegyetemi képzésén 2015-ben vettem részt.
 • Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közszolgálati kompetenciafejlesztő tréner szakirányú továbbképzési szakán 2021-ben végeztem.
 • Semmelweis Egyetem Szak- és Továbbképzési Igazgatóság szervezésében, Bodizsár Ildikó 40 órás Nép- és műmesék terápiás alkalmazása című kurzusán 2024 tavaszán vettem részt.
   
© 2022 harmonikusneveles.hu – Minden jog fenntartva